ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO:9001
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Download

ISO:14001
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Download

ISO:27001
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Download

ISO:45001
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Download

Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ

Οδοποιία 2η

Οικοδομικά 2η

Υδραυλικά 2η

Λιμενικά Α1

Ηλεκτρομηχανολογικά Α1

Βιομηχανικά ενεργειακά 1η

Έργα Πρασίνου 1η